Ajankohtaista:

Meri-  ja veneilyaiheinen valokuvauskilpailu alkanut:

Kuvia voit lähettää Ritvalle (ritvaheinio@gmail.com). Kilpailu päättyy 31.10.2018. Kolme parasta kuvaa palkitaan ja voidaan julkaista sekä www- sivuillamme ja vuosikirjassa.


Suunnitellun Nord Stream 2-maakaasuputkilijan rakentaminen

Linjan valmistelevat työt käynnistyvät Suomen talousvyöhykkeellä. Linkistä löytyvästä tiedotteessa veneilijöille löytyy tietoa toteutettavista töistä, työaluksien ympärillä olevista turva-alueista ja niihin liittyvistä väliaikaisista navigointirajoituksista. Veneilijöiden toivotaan huomioivan turva-alueet talousvyöhykkeellä liikkuessaan.

Lisätietoa Nord Stream 2- hankkeesta löydätte osoiteesta www.nord-stream2.com.

Tietoa toteutettavista töistä ja työalusten ympärillä olevista turva-alueista löytyy täältä.