Ajankohtaista

Suunnitellun Nord Stream 2-maakaasuputkilinjan valmistelevat työt käynnistyvät Suomen talousvyöhykkeellä. Ohessa liitteenä olevassa tiedotteessa veneilijöille löytyy tietoa toteutettavista töistä, työaluksien ympärillä olevista turva-alueista ja niihin liittyvistä väliaikaisista navigointirajoituksista. Toivomme veneilijöiden huomioivan turva-alueet talousvyöhykkeellä liikkuessaan.

Lisätietoa Nord Stream 2- hankkeesta löydätte osoiteesta www.nord-stream2.com.

Tietoa toteutettavista töistä ja työalusten ympärillä olevista turva-alueista löytyy täältä.