Kruunuvuoren siltojen rakentamiseen liittyvistä rakennusaikaisista järjestelyistä tarkemmin tietoa täältä.