Telakkamme sähkönjakelu on keskeytetty toistaiseksi. Seuraavasta sähkönjakelun ajankohdasta tiedotetaan erikseen.